สอบถาม สาระสังเขปของบริษัท

สอบถามได้ที่(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

ที่นี่จะรับคำถามทั่วไป
เราจะนำความคิดเห็นหรือความประสงค์จากท่านไปใช้ในการปรับปรุงกิจการต่อไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบสนองความคิดเห็นหรือความต้องการเป็นรายบุคคลในบางกรณี

แผนกบริหาร ฝ่ายบริหาร (10:00-17:00 น.ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่
0561-61-4781
สอบถามทางเมล์ได้ที่
soumu@linimo.jp

สาระสังเขปของบริษัทและกิจการ

ชื่อบริษัท บริษัท การขนส่งความเร็วสูงไอจิ จำกัด
ที่ตั้ง 1533-736 อิบะระงะบะซาม่า นางากุเตะ-ชิ จังหวัดไอจิ 〒480-1342
โทรศัพท์:0561-61-4781 Fax:0561-61-6221
ชื่อรถไฟ สาย ลินิโม่
เขตเดินรถ สถานี ฟูจิงะโอกะ (เมืองนาโกย่า)-สถานี ยาคุสะ (เมืองโตโยตะ)
ส่วนต่อขยาย (ระยะทางที่ให้บริการ) 8.9 กม.
จำนวนสถานี 9 สถานี (สถานีฟูจิงะโอกะ-สถานียาคุสะ เวลาที่ใช้ ประมาณ 17 นาที)
โครงสร้าง รางคู่, ลอยฟ้า (บางส่วนใต้ดิน)
ระบบการวิ่ง ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าตัวนำยิ่งยวดแบบลอยได้ ขับเคลื่อนด้วยลิเนียร์อินดักชั่นมอเตอร์
ความเร็วสูงสุด ความเร็วต่อชั่วโมง ประมาณ 100 กม.
เปิดให้บริการ 6 มี.ค. ค.ศ.2005