นั่งรถลินิโม่

การเดินทางไปขึ้นรถลินิโม่

สถานี ฟูจิงะโอกะ จากสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เดินทางโดยรถไฟ(ราคาผู้ใหญ่)

สถานี Fujigaoka จากสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เดินทางโดยรถไฟ(ราคาผู้ใหญ่)

สถานี ฟูจิงะโอกะ จากสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เดินทางโดยรถประจำทาง(ราคาผู้ใหญ่)

สถานี Fujigaoka จากสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เดินทางโดยรถประจำทาง(ราคาผู้ใหญ่)